Film: Inkluderende fellesskap

Alle barn skal ha en opplevelse av tilhørighet i et fellesskap. Barnehagen skal ha en inkluderende praksis der alle blir anerkjent for den man er, og alt som skjer i barnehagen skal være tilrettelagt.

Refleksjonsspørsmål før dere har sett filmen

  • Hva legger vi i begrepet inkludering?
  • Hvordan jobber vi for at alle barn skal oppleve å høre til i vår barnehage?

Refleksjonsspørsmål etter at dere har sett filmen

  • Hvordan sikrer vi at alle barn opplever seg som en del av fellesskapet hos oss?
  • Ulike barn, ulike aktiviteter - på hvilken måte jobber vi med det?
  • Hvor står vi i spenningsfeltet “muligheter-begrensninger”?
  • Når tar vi barn ut av fellesskapet, og hvorfor?
  • Hva betyr det for oss at inkludering handler om alle barn?
  • Hvordan kan vi vite om et barn opplever å være inkludert i fellesskapet?
Rammeplan for barnehagen