Film: Hva er rammeplan for barnehagen?

Rammeplan for barnehagen er forpliktende for alle barnehager i hele Norge.

Målet med rammeplanen er at alle barnehagebarn skal få et godt tilbud, uansett hvilken barnehage de går i. Barnehagene skal bruke rammeplanen som utgangspunkt for sitt arbeid.