Film: Hva er rammeplan for barnehagen?

Rammeplan for barnehagen er forpliktende for alle barnehager i hele Norge.

Målet med rammeplanen er at alle barnehagebarn skal få et godt tilbud, uansett hvilken barnehage de går i. Barnehagene skal bruke rammeplanen som utgangspunkt for sitt arbeid.


Engelsk versjon av filmen