Film: Barnehagebasert kompetanseutvikling

Barnehagen er en lærende organisasjon. Hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, og holde seg faglig oppdatert. 

Barnehagebasert kompetanseutvikling er en måte å jobbe på der ledelsen og hele personalet deltar i en felles utviklingsprosess. Dette øker muligheten for felles læring og endring av eksisterende praksis.

Barnehagebasert kompetanseutvikling skal være en støtte til å iverksette rammeplanen på en god måte. Det vil si at rammeplanen er utgangspunkt for all kompetanseutvikling i barnehagen.  

I denne filmen får dere mer informasjon om hva barnehagebasert kompetanseutvikling er, og hvorfor dere bør jobbe barnehagebasert.