Vurdering i skriftleg sidemål

Standpunktkarakterar og eksamen

Etter 10. årssteget får elevane standpunktkarakterar i skriftleg hovudmål, skriftleg sidemål og norsk munnleg. Dei kan trekkjast ut til ein to dagars skriftleg eksamen som omfattar norsk hovudmål og norsk sidemål.

Etter Vg2 på yrkesfaglege utdanningsprogram får elevane éin felles standpunktkarakter. Dei har ikkje opplæring i skriftleg sidemål.

Etter Vg3 på studieførebuande utdanningsprogram får elevane standpunktkarakterar i norsk hovudmål skriftleg, norsk sidemål skriftleg og norsk munnleg. Elevane skal opp til skriftleg eksamen i norsk hovudmål. Dei kan òg trekkjast ut til skriftleg eksamen i norsk sidemål.

Ta kontakt med skolen din for å få passordet til eksamensoppgåvene, som har opphavsrettsleg verna materiale.

Fritak frå vurdering med karakter

Elevar kan søke om fritak frå vurdering med karakter i norsk sidemål dersom dei har hatt rett til særskild språkopplæring på ungdomstrinnet eller i vgo.

Elevar og privatistar i vidaregåande opplæring har også rett til fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål dersom dei ikkje har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole, eller dersom dei har ein sjukdom, skade eller dysfunksjon som gjer det vanskeleg å greie begge målformene. Sjå forskrift til opplæringslova §§ 3-22 og 4-15.

Elevar som er fritekne frå vurdering med karakter etter denne paragrafen, skal ha halvårsvurdering og anna undervegsvurdering utan karakter. Dei er ikkje fritekne frå opplæring, og måla for lesekompetanse er dei same.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!