Vurdering i skriftleg sidemål

Standpunktkarakterar og eksamen

Etter 10. trinn får elevane standpunktkarakterar i skriftleg hovudmål, skriftleg sidemål og norsk munnleg.

Etter Vg2 på yrkesfaglege utdanningsprogram får elevane éin felles standpunktkarakter. Dei har ikkje opplæring i skriftleg sidemål.

Etter Vg3 på studieførebuande utdanningsprogram får elevane standpunktkarakterar i norsk hovudmål skriftleg, norsk sidemål skriftleg og norsk munnleg. Eksamensordningane er på høyring, og informasjon vil komme når resultatet frå høyringa er klart.

Fritak frå vurdering med karakter

Elevar kan søke om fritak frå vurdering med karakter i norsk sidemål dersom dei har hatt rett til særskild språkopplæring på ungdomstrinnet eller i vgo.

Elevar og privatistar i vidaregåande opplæring har også rett til fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål dersom dei ikkje har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole, eller dersom dei har ein sjukdom, skade eller dysfunksjon som gjer det vanskeleg å greie begge målformene. Sjå forskrift til opplæringslova §§ 3-22 og 4-15.

Elevar som er fritekne frå vurdering med karakter etter denne paragrafen, skal ha undervegsvurdering utan karakter i sidemålet. Dei er ikkje fritekne frå opplæring i sidemålet, og dei skal lese både bokmål og nynorsk og vurderast ut frå dei same kompetansemåla.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!