Kan jeg bytte klasse eller skole?

Klassebytte

Det er skolen som bestemmer hvordan klasser skal settes sammen. Ønsker du bytte klasse, kan du snakke med foreldrene dine eller en annen voksen. Dere kan sammen be om et møte med rektor, der du forklarer hvorfor du ønsker å bytte klasse. 

Skolebytte

Ønsker du å bytte skole, må du ta kontakt med kommunen hvis du går på barneskolen eller ungdomsskolen, og med fylkeskommunen hvis du går på videregående. Det er nemlig kommunen og fylkeskommunen som eier skolene. De vil fortelle deg hva du må gjøre. Hvis du ønsker å bytte til en friskole (privatskole), må du ta kontakt med skolen. Da trenger du ikke ta kontakt med kommunen. 

Kan den som mobber bli flyttet til en annen skole?

En elev som mobber, kan bli flyttet til en annen skole hvis det er til det beste for den eller de som blir mobbet. Det er viktig å huske på at dette skal være siste utvei. Det betyr at skolen må ha prøvd andre tiltak først. 

Skolen som tar imot eleven som mobber, må passe på at eleven får det bra og ikke fortsetter mobbingen.  

Du kan lese mer om reglene for skolebytte.