Kjennetegn på måloppnåelse – samisk som andrespråk, samisk 4

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i samisk som andrespråk, samisk 4, (SAS04-01). De er veiledende for standpunktvurdering.