Hvordan referere til læreplanene?

Læreplanverket for Kunnskapsløftet ble innført i 2006 og fornyet i 2020. Her er en oversikt over hvordan du kan referere til de ulike delene. 

Skille mellom 2006 og 2020

  • Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 blir forkortet LK06.
  • Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 samisk blir forkortet LK06S.
  • Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 blir forkortet LK20. 
  • Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 samisk blir forkortet LK20S. 

Du kan også bruke kortformene Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2020 for å tydeliggjøre hvilken versjon du mener. Kortformene refererer da til læreplanverket i sin helhet, uten å spesifisere om det er nasjonal eller samisk versjon.

Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å fornye læreplanene.

Referanse

Hvis du skal referere til en læreplan, skriver du hvem som har fastsatt læreplanen først og årstallet den er fastsatt i parentes. Disse opplysningene finner du under punktet "Gyldighet og innføring" på læreplanene. Sett navnet på læreplanen i kursiv og læreplankoden i parentes. Deretter skriver du at den er fastsatt som forskrift og hvilken versjon av læreplanverket den er en del av.

Læreplaner i fag – eksempler

Læreplanen i norsk er fastsatt av Kunnskapsdepartementet i 2019. Da skriver du referansen slik:

Kunnskapsdepartementet (2019). Læreplan i norsk (NOR01-06). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.

Læreplanen i bygg- og anleggsteknikk er fastsatt av Utdanningsdirektoratet i 2020. Da skriver du referansen slik:

Utdanningsdirektoratet (2020). Læreplan i Vg1 bygg- og anleggsteknikk (BAT01‑03). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.

Overordnet del

Overordnet del av læreplanverket er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet og fastsatt ved kongelig resolusjon 1. september 2017. Da skriver du referansen slik:

Kunnskapsdepartementet (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.