Hvordan referere til læreplanene?

Læreplanverket for Kunnskapsløftet ble innført i 2006 og fornyet i 2020. Her er en oversikt over hvordan du kan referere til de ulike delene. 

Skille mellom 2006 og 2020

  • Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 blir forkortet LK06.
  • Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 samisk blir forkortet LK06S.
  • Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 blir forkortet LK20. 
  • Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 samisk blir forkortet LK20S. 

Du kan også bruke kortformene Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2020 for å tydeliggjøre hvilken versjon du mener. Kortformene refererer da til læreplanverket i sin helhet, uten å spesifisere om det er nasjonal eller samisk versjon.

Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å fornye læreplanene.

Referanse

Hvis du skal referere til en læreplan, skriver du hvem som har fastsatt læreplanen først og årstallet den er fastsatt i parantes. Disse opplysningene finner du ved å laste ned en PDF-versjonen av læreplanen på udir.no. Sett navnet på læreplanen i kursiv og læreplankoden i parantes. Deretter skriver du at den er fastsatt som forskrift og hvilken versjon av læreplanverket den er en del av.

Eksempler

Læreplanen i norsk er fastsatt av Kunnskapsdepartementet i 2019. Da skriver du referansen slik:

Kunnskapsdepartementet (2019). Læreplan i norsk (NOR01-06). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.

Læreplanen i bygg- og anleggsteknikk er fastsatt av Utdanningsdirektoratet i 2020. Da skriver du referansen slik:

Utdanningsdirektoratet (2020). Læreplan i Vg1 bygg- og anleggsteknikk (BAT01‑03). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!