Hva er nytt i utvikling av produkter og tjenester?

Den nye læreplanen vektlegger mulighetene til digital innovasjon og å se potensiale for et globalt marked.

Det å se potensiale for et globalt marked, utelukker likevel ikke muligheten for å tenke lokalt. Læreplanen har et tydelig fokus på etikk, bærekraft og innovasjon. Innovasjon innebærer så vel å starte noe nytt som å videreutvikle noe som allerede eksisterer.