Hva er nytt i innsats for andre?

Den nye læreplanen har to nye kjerneelementer: "frivillighet og sosialt entreprenørskap” og “ansvarlighet og samhandling”.  

Kompetansemålene skal legge til rette for handling, erfaring og refleksjon. Intensjonen er å skape et praktisk og lystbetont fag der elevene kan utforske, utvikle og gjennomføre egne idéer som igjen skal lede til innsats for andre. Gjennom sosialt entreprenørskap skal også elevene lære verdien av å gjøre noe for andre.