Hva er nytt i ideer og praktisk forskning?

Den nye læreplanen i ideer og praktisk forskning (tidligere forskning i praksis) legger vekt på at elevene skal ta utgangspunkt i egne ideer eller interesser når de forsker.

Elevene skal få praktiske erfaringer med å gjennomføre utforskingsprosjekter med bruk av ulike forskningsmetoder. Målene i den nye planen representerer ulike steg i et forskningsarbeid og det er tydeliggjort at elevene kan utforske både naturvitenskaplige og samfunnsvitenskapelige problemstillinger.