Retting i Læreplan i vg2 maritime fag (MAR03‑02)

26.06.2021 er dette rettet:
Krav om opplæring knyttet til sikkerhet i programfaget dokumentasjon og kvalitet er flyttet fra kompetansemålene til standpunktvurderingsteksten. Krav om opplæring knyttet til håndtering av radio og redningsfarkost i det valgfrie programfaget dekk er flyttet fra kompetansemålene til standpunktvurderingsteksten. Kompetansemålene er erstattet av nye som reflekterer innholdet i opplæringen til førerkort klasse B og transport av farlig gods.

Se læreplanen