Rettelse i Læreplan i lytting (MDD03‑02)

Under eksamensordning for privatister var eksamensformen satt til muntlig-praktisk. Det riktige skal være skriftlig eksamen for privatister.

Se læreplanen