Endring i Læreplan i vg3 kran- og løfteoperasjonsfaget

Endringen gjelder læreplanen som har koden KLO03-03. Læreplanen trer i kraft 1.8.2022.

Ett kompetansemål er endret til to kompetansemål.

Kompetansemålet lød tidligere: "betjene mobilkran over 10 tonn og en annen hovedkran (tårnkran, portal- og svingkran, offshorekran eller lastebilkran fra og med 80 tonnmeter) i henhold til gjeldende regelverk"

Kompetansemålet er endret til følgende to kompetansemål:

  • «betjene mobilkran over 10 tonn etter gjeldende regelverk og føre mobilkran på vei der virksomhetens produksjon avhenger av forflytning»
  • «betjene enten tårnkran, portal- og svingkran, offshorekran eller lastebilkran fra og med 80 tonnmeter i henhold til gjeldende regelverk»

Endringen gjør at lærlinger kan ta førerprøve i klasse C hvis de er i lære hos bedrifter som er avhengig av at ansatte kan føre mobilkran på vei. Med førerkort i klasse C1 kan lærlingen føre mobilkran på vei med ubegrenset tillatt totalvekt under oppdrag for godkjent lærebedrift. Les mer i førerkortforskriften § 12-7.

Bedrifter som ikke er avhengig av at ansatte kan føre mobilkran på vei behøver ikke å gi denne opplæring.

Endringen kan bidra til at flere kan få fagbrev i bransjen og dermed øke trafikksikkerheten i denne type virksomheter.

Se læreplanen