Endring i Læreplan i vg3 blomsterdekoratørfaget

Endringa gjeld læreplanen med kode BLD03-03.

Læreplanen ble publisert med ein feil i teksten om vurderingsordning. Endringa er gjorde på bakgrunn av høyring i november/desember 2022 og trer i kraft omgåande.

Teksten var: Alle skal opp til fagprøven, som skal gjennomførast over minst 14 verkedagar.

Teksten er endra til: Alle skal opp til fagprøven, som skal gjennomførast innanfor ei tidsramme på tolv til fjorten vyrkedagar.

Sjå læreplanen