Ståstedsanalysen for PP-tjenesten

Vi utvikler en ståstedsanalyse for PP-tjenesten, som er klar i første halvdel av 2022. 

Etter lansering vil vi videreutvikle kvalitetsverktøyet i tett samarbeid med brukerne, for å tilpasse det best mulig til PP-tjenestens eget behov.

Hva er ståstedsanalysen for PP-tjenesten?

Ståstedsanalysen er et hjelpemiddel for tjenestebasert kvalitetsutvikling, og skal bidra til gode refleksjonsprosesser. Målet er å skape felles refleksjon om tjenestens praksis blant alle de ansatte, sette disse refleksjonene i sammenheng med eksisterende kunnskapsgrunnlag, og å peke ut områder PP-tjenesten vil prioritere i videre endrings- og utviklingsarbeid. Ståstedsanalysen vil ikke gi entydige svar på hvordan den enkelte PP-tjenesten skal utvikle sin egen praksis. De gode svarene må komme innenfra, men verktøyet vil kunne bistå i prosessen. 

Kunnskapsgrunnlag og egenvurdering

Ståstedsanalysen for PP-tjenesten er et digitalt verktøy, med en påloggingsløsning som ivaretar personvernet. Verktøyet vil bestå av fire faser og bygge på både eksisterende kunnskapsgrunnlag og en samlet egenvurdering. Ståstedsanalysen skal gjøre det lettere å se eksisterende kunnskapsgrunnlag i sammenheng med tjenestens samlede egenvurdering, slik at felles refleksjoner kan bygge på både konkrete data utenfra i tillegg til PP-tjenestens egne erfaringer.

Første fase

Den første fasen i ståstedsanalysen er rettet mot leder, og sikrer at hele prosessen er godt forankret og planlagt.

Andre fase

Den andre fasen handler om å samle sentrale opplysninger fra det eksisterende kunnskapsgrunnlaget. Kunnskapsgrunnlaget kan for eksempel bestå av

 • demografisk nøkkelinformasjon om den aktuelle kommunen
 • resultater fra forskning eller ulike kartleggingsundersøkelser
 • tilbakemeldinger fra barn, foreldre, barnehager, skoler eller andre samarbeidsparter

Tredje fase

I den tredje fasen skal de ansatte gjennomføre en egenvurdering av tjenestens praksis innenfor sentrale fokusområder. Innholdet i disse fokusområdene er delt inn i fem moduler:

 • helhetsbildet
 • inkludering
 • samarbeid
 • faglig kompetanse
 • juridisk kompetanse

Verktøyet sammenstiller resultatet av egenvurderingene til en samlet oversikt.

Fjerde fase

Fjerde fase handler om

 • kollektiv refleksjon
 • diskusjon og analyse
 • å velge ut tydelige mål
 • fremgangsmåter
 • ansvarsfordeling
 • evaluering

Her kan verktøyet tydeliggjøre sammenhenger og legge til rette for en systematisk tilnærming til prosessen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!