Ståstedsanalysen for PP-tjenesten

Ståstedsanalysen for PPT er et refleksjons- og prosessverktøy for støtte til kvalitet i tjenesten. Verktøyet gir støtte til å identifisere styrker og utfordringer, reflektere sammen, og å sette mål og tiltak for videre arbeid.

Ståstedsanalysen er delt i fire faser, som kan hjelpe dere å gjennomføre en helhetlig utviklingsprosess.

Ståstedsanalysen hjelper dere med å

  • planlegge utviklingsprosessen
  • finne frem til og analysere eksisterende kunnskapsgrunnlag, og vurdere behovet for å utvide dette kunnskapsgrunnlaget
  • gjennomføre en felles vurdering av PP-tjenestens praksis
  • se kunnskapsgrunnlag og felles vurdering i sammenheng, og prioritere og evaluere mål og tiltak for det videre utviklingsarbeidet

Målet er å skape felles refleksjon blant alle ansatte om praksisen deres, og hjelpe dere med å bli enige om veien videre.

Ståstedsanalysen er frivillig å bruke, og gir ingen entydige svar på hvordan den enkelte PP-tjeneste skal utvikle sin praksis. De gode svarene kommer innenfra, når dere tenker og snakker sammen. Verktøyet kan hjelpe dere i denne prosessen.

Dere kan bruke ståstedsanalysen som støtte i både små og store utviklingsprosesser, og det er mulig å opprette flere ståstedsanalyser samtidig.

Fasene i Ståstedsanalysen

Ståstedsanalysen er delt inn i fire faser.

Rapport

Gjennom hele prosessen er det mulig å laste ned en rapport. Rapporten vil inneholde kunnskapsgrunnlagene dere legger inn i fase 1, resultatene fra egenvurderingen i fase 2 og mål og tiltak fra fase 3. I tillegg vil kommentarer dere har lagt inn underveis følge med i rapporten.

Få tilgang til Ståstedsanalysen for PPT

Kommunen/fylkeskommunen kan hjelpe deg med å få tilgang til UBAS. Du trenger en bruker i UBAS for å logge inn og administrere Ståstedsanalysen. Det er mulig å opprette flere administratorbrukere.

PP-rådgiverne trenger ikke å ha egen UBAS-bruker for å gjennomføre egenvurderingen.

Bruksperiode, nedetid og arkivering

Ståstedsanalysen følger skoleåret, og kan brukes fra august til slutten av juni. I juli er Ståstedsanalysen stengt for oppgraderinger av systemet.

I juli overføres alle fullførte og påbegynte ståstedsanalyser til verktøyets arkivfunksjon. Dere har tilgang til alle arkiverte ståstedsanalyser i fem år, før de slettes automatisk. Dersom dere ønsker å lagre ståstedsanalysene ut over dette, må dere laste ned rapporten og lagre den lokalt.