Bakgrunn og involvering

Veilederne er utformet etter oppdrag gitt til Utdanningsdirektoratet fra Kunnskapsdepartementet

Dette er tiltak et i satsingen «Den teknologiske skolesekken» basert på digitaliseringsstrategien «Framtid, fornyelse og digitalisering 2017-2021», og er også et tiltak i «Handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen (2020-2021)»​. 

Veilederne er utviklet med deltakelse fra interessenter for læremidler: elever, lærere, skoleledere og skoleeiere, forskere fra UH-sektoren, arbeidstakerorganisasjoner, læremiddelutviklernes bransjeorganisasjoner, Elevorganisasjonen, KS, Sametinget, samiske interesseorganisasjoner, Statped og NAFO.