Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (OsloMet)

Studiepoeng: 30/60 

Studiested: Oslo

Mer informasjon om studietilbudet

Søknadsperioden for 2024 er over.