Programområde for utstillingsdesign - Læreplan i felles programfag Vg3 (UTS3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I utstillingsdesign forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i utstillingsdesign innebærer å bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere. Det innebærer videre å bruke skriftspråket som visuelt virkemiddel mot en målgruppe. Det innebærer også å presentere, dokumentere og vurdere eget arbeid.

Å kunne lese i utstillingsdesign innebærer å forstå og anvende faglitteratur. Det innebærer videre å bruke arbeidstegninger og beskrivelser samt å tolke skriftlig og visuelt språk knyttet til faget.

Å kunne regne i utstillingsdesign innebærer å beregne materialforbruk, tidsbruk og pris på egne oppdrag. Det innebærer videre å gjennomføre målinger og registreringer i rom og anvende størrelsesforhold ved tegning av rom og modellbygging. Det innebærer også å analysere former, proporsjoner og komposisjoner.

Å kunne bruke digitale verktøy i utstillingsdesign innebærer å innhente informasjon og produsere materiell til utstillinger og messer. Det innebærer også å presentere, dokumentere og markedsføre eget arbeid.

Side 4 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!