Læreplan i valfaget teknologi i praksis (TPR1-01)

Teknologi i praksis

Undersøkingar

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • undersøkje teknologiske produkt og dei vala som er gjorde med omsyn til bruk, tekniske løysingar, funksjonalitet og design
  • demonstrere riktig bruk av utvalde verktøy
  • vurdere teknologiske produkt ut frå brukartilpassing, HMS-krav og miljøtilpassing

Idéutvikling og produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • utvikle ein realistisk kravspesifikasjon for eit teknologisk produkt og beskrive kva behov produktet skal dekkje
  • framstille produktet med eigna materiale, komponentar, og funksjonelle teknologiske løysingar
  • bruke kunnskap om andre produkt i arbeidet med eige produkt
  • teste eigne produkt og foreslå moglege forbetringar

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!