Tverrfaglig eksamen, teknikk og industriell produksjon, privatister (TIP1005)

Eksamen og vurdering For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og tverrfaglig praktisk
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Praktisk
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei

Første eksamen: Høst 2018

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Fagets navn på ulike språk
Bokmål Tverrfaglig eksamen, teknikk og industriell produksjon, privatister
Nynorsk Tverrfagleg eksamen, teknikk og industriell produksjon, privatistar
Nordsamisk Fágaidrasttideaddji eksámen teknihkka ja industriijabuvttadeapmi, iehčalas oahppit
Engelsk Interdisciplinary Examination for Technical and Industrial Production, External Candidates

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!