Internasjonal engelsk, skriftlig (SPR3008)

Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og/eller muntlig Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Skriftlig Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden

Vår 2008

Høst 2007

sentralt sentralt
140 timer
140 timer

Bokmål Internasjonal engelsk, skriftlig
Nynorsk Internasjonal engelsk, skriftleg
Nordsamisk Riikkaidgaskasaš eŋgelasgiella, čálalaš
Engelsk International English, written

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!