Læreplan i servitørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SER3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Drikke, mat og servering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere servering av mat og drikke
 • bruke mise en place til oppdekking ved servering og bararbeid
 • sette opp ulike bordoppsett og klargjøre lokaler
 • dekke og dekorere bord til ulike temaer og anledninger
 • gjøre rede for kvalitet og bruksområder for øl, vin og brennevin og de alkoholfrie alternativene, inkludert kaffe og te
 • gjøre rede for menyens sammensetning og tilberedningsmetoder
 • sette sammen menyer og planlegge måltider til forskjellige anledninger, årstider og grupper
 • beherske ulike serveringsmetoder
 • sette opp vinmenyer
 • tilberede og servere varme og kalde drikker
 • bruke barutstyr, kalkulere og lage drinker etter nasjonale og internasjonale resepter
 • skjenke drikkevarer og utøve ansvarlig skjenking i henhold til alkoholloven
 • presentere og forklare menyer og drikkevarekart
 • anbefale drikke og mat i kombinasjon
 • tilberede, anrette, presentere og servere retter ved gjestens bord
 • selge, presentere og servere aperitiff og drinker
 • tilby spesialkost og retter tilpasset gjester fra ulike kulturer
 • gjøre rede for eventuell intoleranse og allergiske reaksjoner på grunn av mat og drikke

Salg og service

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • presentere menyer og vinmeny for gjestene og forklare fagterminologien som benyttes
 • utøve profesjonell service og gjestebehandling
 • anvende enkle prinsipper for salg og markedsføring
 • drøfte ulike metoder som kan gi mersalg og gjenkjøp, og gjøre rede for sammenhenger mellom anbefaling og salg
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk om forbrukernes rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • gjøre rede for forbrukerkrav til produktmerking og matvaretrygghet og gjeldende regelverk om dette
 • informere gjestene om nærmiljøet og aktuelle kulturelle aktiviteter
 • bruke digitale verktøy i arbeidet
 • bruke kassasystem og oppgjørsrutiner og beherske ulike betalingsformer
 • bruke fagterminologi

Hygiene og kvalitetsstyring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • praktisere god personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene i henhold til gjeldende regelverk
 • foreta kvalitetskontroll av anretning, utstyr og serveringslokale
 • kvalitetssikre mat og drikke som serveres gjestene
 • følge bedriftens rutiner og regelverk for persontrafikk og vareflyt
 • utføre og kontrollere oppvask og annet renhold i henhold til gjeldende regelverk
 • utføre avfallshåndtering etter gjeldende regelverk
 • følge rutiner for forebygging og bekjempelse av insekter og andre skadedyr

Bransje, bedrift og miljø

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for bedriftens forretningsidé, krav til gjestebehandling og organisering
 • drøfte ulike faktorer som påvirker bedriftens økonomiske resultat
 • drøfte sammenhenger mellom internt arbeidsmiljø, produktivitet og kvalitet
 • følge krav til bekledning og drøfte arbeidsantrekkets utforming med tanke på estetikk, hygiene, helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for tilsynsmyndighetenes oppgaver og virkeområder i bedriften
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • drøfte etiske verdier og normer knyttet til servering av mat og drikke og til arbeid i servitørfaget
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!