Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag (RMF1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kosthald og livsstil

Kosthald og livsstil

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • drøfte samanhengen mellom kosthald, helse og livsstil, og korleis desse faktorane kan påverke folkehelsa
  • lage måltid ut frå tilrådingar frå helsestyresmaktene
  • bruke digitale verktøy til å rekne ut energi- og næringsinnhald i måltid, og til å planleggje og setje saman måltid i tråd med krava frå helsestyresmaktene
  • planleggje og lage til spesialkost
  • lage tradisjonsmat frå ulike område i Noreg og mat frå ulike kulturar, og drøfte kva måltidet har å seie som kulturberar
  • lage mat og produkt tilpassa nye trendar ut frå kunnskap om råvarer, produksjonsmetodar og matkultur

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!