Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag (RMF1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Bransje, fag og miljø

Bransje, fag og miljø

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjere greie for samanhengen mellom bransjane innanfor restaurant- og matfaga, deira rammevilkår og konkurranseforhold
  • gjere greie for etiske problemstillingar som er relevante for restaurant- og matbransjane
  • forstå og bruke relevante faguttrykk som blir nytta i restaurant- og matbransjane
  • drøfte og demonstrere kva det vil seie å yte service, og kvifor dette er viktig for yrkesutøvinga i restaurant- og matfaga
  • bruke arbeidsteknikkar og arbeidsstillingar som er funksjonelle og førebyggjer belastningsskadar, og greie ut om samanhengen mellom ergonomi og helse
  • praktisere grunnleggjande førstehjelp som er relevant i restaurant- og matbransjane
  • handtere avfall på ein miljømessig forsvarleg måte

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!