Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag (RMF1-02)

Utgått - Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Bransje, fag og miljø

Bransje, fag og miljø

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjere greie for samanhengen mellom bransjane innanfor restaurant- og matfaga, deira rammevilkår og konkurranseforhold
  • gjere greie for etiske problemstillingar som er relevante for restaurant- og matbransjane
  • forstå og bruke relevante faguttrykk som blir nytta i restaurant- og matbransjane
  • drøfte og demonstrere kva det vil seie å yte service, og kvifor dette er viktig for yrkesutøvinga i restaurant- og matfaga
  • bruke arbeidsteknikkar og arbeidsstillingar som er funksjonelle og førebyggjer belastningsskadar, og greie ut om samanhengen mellom ergonomi og helse
  • praktisere grunnleggjande førstehjelp som er relevant i restaurant- og matbransjane
  • handtere avfall på ein miljømessig forsvarleg måte

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!