Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (RFG2-02)

Råvarer og produksjon

Råvarer og produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid i samsvar med gjeldende regelverk og andre styringsdokumenter
  • kvalitetsvurdere, oppbevare og behandle råvarer og bearbeidede produkter på faglig, etisk og ressursmessig forsvarlig måte
  • planlegge, tilberede og anrette retter og måltider ut fra grunnleggende metoder, og ivareta estetiske og sensoriske egenskaper og hensynet til næringsverdi og økonomi
  • bruke digitale verktøy til oppskrifts- og mengdeberegning i produksjon
  • bruke egnede maskiner og egnet utstyr i produksjonsprosessen
  • tilberede og presentere nye og tradisjonelle lokale, regionale, nasjonale og internasjonale retter og menyer på kreativ og estetisk måte
  • praktisere god personlig hygiene, produksjonshygiene og godt renhold i samsvar med gjeldende regelverk
  • gjøre rede for forebygging av matbårne sykdommer og drøfte konsekvenser av dårlig hygiene
  • gjøre rede for relevant regelverk og kvalitetsstyringssystemer for kokk- og servitørfag, og følge dem i praksis

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!