Læreplan i politikk, individ og samfunn - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (POS1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Struktur

Politikk, individ og samfunn består av fire programfag: sosialkunnskap, samfunnsgeografi, sosiologi og sosialantropologi og politikk og menneskerettigheter. Programfagene kan velges uavhengig av hverandre.

Programfagene er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområder:

Programfag

Hovedområder

Sosialkunnskap

Samfunns- vitenskapelige arbeidsmetoder

Livsfasene

Velferds- forskjeller

Sosiale problemer

Velferdsstat og menneske –

rettigheter

Samfunns- geografi

Samfunns- geografiske

verktøy og metoder

Befolknings- og bosettings- geografi

Økonomisk geografi

Endring i byer og regioner

Utviklings-

geografi

Sosiologi og sosialantropologi

Samfunns- vitenskapelige tenkemåter

Kultur- forståelse

Sosialisering

Produksjon og arbeid

Fordeling av goder

Politikk og menneske- rettigheter

Politiske prosesser og institusjoner

Demokrati og medborger - skap

Internasjonale politiske systemer og aktører

Internasjonalesamarbeids - forhold og konflikter

Menneske- rettighetenes verdigrunnlag

Menneske- rettighetene i politisk praksis

Side 2 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!