Læreplan i profileringsdesignfaget Vg3/opplæring i bedrift (PFD3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Idéutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte og avklare oppdragets innhold og omfang i samarbeid med kunden
 • definere mål og målgruppe for oppdraget, vurdere konkurransesituasjonen og utarbeide situasjonsbeskrivelse
 • bruke idékart og skissetegning i problemløsningsfasen
 • utarbeide skisser, arbeidstegninger og presentasjonstegninger manuelt og digita
 • presentere ulike løsningsforslag verbalt, skriftlig og digitalt
 • lage arbeidsbeskrivelse og beregne materialforbruk, tidsbruk og pris på eget arbeid
 • bruke prinsipper for markedskommunikasjon
 • bruke komposisjonsprinsipper for form, farge, skrift og bilde
 • velge og bruke typografi som selvstendig komposisjon og kunne begrunne valgene
 • velge og bruke ulike materialer og produkter og kunne begrunne valgene
 • bruke fagrelaterte fargesystemer
 • bruke ulike eksponeringsmuligheter
 • bruke prinsipper for belysning og fargepåvirkning
 • velge og bruke belysning til forskjellige løsningsforslag
 • presentere løsningsforslag ut fra kunnskaper om arkitektur og stilhistorie
 • følge gjeldende regelverk for skilt og foliering i det offentlige rom og gjeldende regelverk for opphavsrettigheter og åndsverk
 • utforme løsningsforslag i tråd med etiske normer

Produksjon og montering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • produsere og montere profileringsprodukter ut fra arbeidsbeskrivelser og tegninger
 • bruke verktøy og arbeidsmåter fagmessig i eget arbeid
 • bruke ulike trykk-, print-, fres- og skjæremaskiner med tilhørende programvare
 • velge og bruke emballasje og transportmiddel
 • bruke ulike monteringsteknikker innen foliering
 • velge og bruke ulike festesystemer
 • velge og bruke relevante innfestingsteknikker ved montering av skilt
 • vurdere og kvalitetssikre eget arbeid ut fra arbeidsbeskrivelse og planlagt resultat
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • bruke materialer og ressurser økonomisk

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!