Norsk for elever med samisk/finsk som andrespråk, vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram (NOR1215)

Utgått
Eksamen og vurdering For elever
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Ingen eksamen
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Ingen eksamen
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Ingen eksamen
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei

Først undervist: Høst 2008

Sist undervist: Vår 2020

Omfang
Årstimer 45 timer
Påført vitnemål 45 timer

Merknader

For elever med opplæring i samisk eller finsk som andrespråk, kombinert med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål. Endret tittel for å presisere hvem koden gjelder for. Tatt vekk skriftlig for å speile at det bare er en standpunktkarakter fra høsten 2013. Dersom fagkoden benyttes på kompetansebevis, må den merkes med FAM33 "Kar. gitt som halvårsvurd.". FAM33 brukes på kompetansebevis for fag der læreplanen ikke angir standpunktkarakter på årstrinnet.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Norsk for elever med samisk/finsk som andrespråk, vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram
Nynorsk Norsk for elevar med samisk/finsk som andrespråk, vg1 yrkesfaglege utdanningsprogram
Nordsamisk Dárogiella čálalaš
Engelsk Norwegian, written
Fagkode:

NOR1215 (utgått)

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i norsk (NOR1-05)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!