Heste- og hovslagerfag

Programområdekode: NAHHO2----

Varighet: 1 År:

Tilhører utdanningsprogram Naturbruk

Læreplaner Vg2

Årstimer
Årstimer (ordinær):982
Årstimer (samisk):988
Årstimer (hørselshemmede):982
Programområdets navn på ulike språk
BokmålHeste- og hovslagerfag
NynorskHeste- og hovslagarfag
DavvisámegiellaHeasta- ja gámaheaddjifága
EnglishEquestrian and Farrier Activities