Læreplan i musikk i perspektiv, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MUS6-01)

Musikk i perspektiv 2

Musikkhistorie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • beskrive hovedlinjene i musikkhistorien fra 1900 fram til i dag, med vekt på norsk og europeisk kunstmusikk, samisk musikk, norsk folkemusikk og rytmisk musikk
  • drøfte karakteristiske trekk og stilistiske virkemidler i musikk
  • gjenkjenne og beskrive sentrale sjangrer, former og besetninger i musikk fra 1900 og fram til i dag
  • dokumentere kunnskap om sentrale komponister, stilskapere, utøvere og et utvalg verk fra 1900 og fram til i dag
  • sette musikk fra 1900 og fram til i dag inn i en politisk, økonomisk, sosial og kulturell kontekst

Musikkhistorisk fordypning

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • dokumentere kunnskap innen to valgte fordypningsemner gjennom muntlig og skriftlig presentasjon
  • beherske et relevant musikkfaglig begrepsapparat
  • sammenligne og drøfte stiltrekk ved musikk fra ulike sjangrer eller stilarter

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!