Musikk 9. årstrinn (MUS0009)

Eksamen og vurdering For elever
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Ingen eksamen
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Ingen eksamen
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Ingen eksamen
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei

Først undervist: Høst 2006

Omfang
Påført vitnemål 370 timer

Merknader

Omfang: Totalt 85 årstimer fra 8. - 10. årstrinn.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Musikk 9. årstrinn
Nynorsk Musikk 9. årssteg
Nordsamisk Musihkka
Engelsk Music
Fagkode:

MUS0009 (gjeldende)

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i musikk (MUS1-01)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!