Musikk 5. årstrinn (MUS0005)

Eksamen og vurdering
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden

Først undervist: Høst 2006

Merknader

Omfang: Totalt 285 årstimer fra 1. - 7. årstrinn.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Musikk 5. årstrinn
Nynorsk Musikk 5. årssteg
Nordsamisk Musihkka
Engelsk Music
Fagkode:

MUS0005 (gjeldende)

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i musikk (MUS1-01)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!