Læreplan i lyddesign - valfritt programfag i utdanningsprogram for medium og kommunikasjon (MOK5-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2021

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Lyddesign

Lydproduksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje, gjennomføre, vurdere, dokumentere og publisere ulike typar lydproduksjonar i ulike sjangrar og tilpassa ulike medium
 • gjere lydopptak i ulike akustiske miljø og drøfte val av mikrofonar
 • gjere opptak av og grunngi val av effektlydar og kontentum til medieproduksjonar
 • bruke fagterminologi, verktøy og programvare for opptak, redigering, miksing og mastring av lyd
 • gjere greie for, drøfte og bruke ulike filformat for lyd
 • gjere greie for, drøfte og bruke ulike publiseringskanalar for lyd

Lyddesign

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utforske, bruke og drøfte forteljarteknikkar og dramaturgi i eigne og andre sine lyduttrykk
 • bruke og drøfte eigne og andre sine lyduttrykk i ein uttrykkshistorisk samanheng
 • gjere greie for, drøfte og bruke etiske normer og gjeldande regelverk i eigne og andre sine lydproduksjonar
 • bruke fagterminologi i beskriving og vurdering av eigne og andre sine lydproduksjonar
 • bruke og vurdere ulike effektar og teknikkar i redigeringa for å forsterke ein bodskap
 • beskrive og tolke innhaldet i lydproduksjonar og gjere greie for den påverknaden lyd har

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!