Kristendomskunnskap diakonal vinkling II, utover timerammen for yrkesfaglige utdanningsprogram , Vg2 (KRI1014)

Eksamen og vurdering For elever
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Ingen eksamen
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Ingen eksamen
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Ingen eksamen
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja

Først undervist: Høst 2017

Sist undervist: Vår 2021

Omfang
Årstimer 28 timer
Påført vitnemål 56 timer
Fagets navn på ulike språk
Bokmål Kristendomskunnskap diakonal vinkling II, utover timerammen for yrkesfaglige utdanningsprogram , Vg2
Nynorsk Kristendomskunnskap diakonal vinkling II, utover timeramma for yrkesfaglege utdanningsprogram , Vg2
Fagkode:

KRI1014 (gjeldende)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!