Kristendomskunnskap diakonal vinkling I, utover timerammen for yrkesfaglige utdanningsprogram , Vg1 (KRI1013)

Eksamen og vurdering For elever
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Ingen eksamen
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Ingen eksamen
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Ingen eksamen
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei

Først undervist: Høst 2016

Omfang
Årstimer 28 timer
Fagets navn på ulike språk
Bokmål Kristendomskunnskap diakonal vinkling I, utover timerammen for yrkesfaglige utdanningsprogram , Vg1
Nynorsk Kristendomskunnskap diakonal vinkling I, utover timeramma for yrkesfaglege utdanningsprogram , Vg1
Fagkode:

KRI1013 (gjeldende)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!