Kristendomskunnskap utover timerammen for yrkesfaglige utdanningsprogram I + II, Vg3 påbygg til generell studiekompetanse (KRI1012)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Ingen eksamen
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Ingen eksamen
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Ingen eksamen
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Først undervist: Høst 2015

Omfang
Årstimer 56 timer
Påført vitnemål 56 timer
Fagets navn på ulike språk
Bokmål Kristendomskunnskap utover timerammen for yrkesfaglige utdanningsprogram I + II, Vg3 påbygg til generell studiekompetanse
Nynorsk Kristendomskunnskap utover timeramma for yrkesfaglege utdanningsprogram I + II, Vg3 påbygg til generell studiekompetanse
Fagkode:

KRI1012 (gjeldende)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!