Kristendomskunnskap utover timerammen for yrkesfaglige utdanningsprogram II, Vg2 (KRI1011)

Eksamen og vurdering For elever
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Ingen eksamen
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Ingen eksamen
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Ingen eksamen
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja

Først undervist: Høst 2006

Sist undervist: Vår 2021

Omfang
Årstimer 28 timer
Påført vitnemål 56 timer

Merknader

Fra 2007 kan faget også brukes som et fellesfag innenfor timerammen som kan erstatte timer i prosjekt til fordypning. Muligheten til dette begrenser seg til de elevene som planlegger å ta et studieforberedende løp med basis i en yrkesfaglig studieretning (Utdanningsprogrammene for medier og kommunikasjon og naturbruk). Skolene må følge kravene i læreplanen til prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2 yrkesfaglige studieprogram.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Kristendomskunnskap utover timerammen for yrkesfaglige utdanningsprogram II, Vg2
Nynorsk Kristendomskunnskap utover timeramma for yrkesfaglege utdanningsprogram II, Vg2
Fagkode:

KRI1011 (gjeldende)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!