Kristendomskunnskap, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram (KRI1004)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Muntlig Muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Muntlig Muntlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Vår 2008

Først undervist: Høst 2007

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Omfang
Årstimer 70 timer
Påført vitnemål 140 timer

Merknader

I Utdanningsdirektoratets godkjenning er mulig eksamen for privatister omtalt: "Friskolelovens formål og rammer gjør at skolene kun kan tilby eksamen som privatist til forhenværende elever som har behov for å forbedre de karakterer de har oppnådd i faget. Fagene kan ikke tas av andre privatister."

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Kristendomskunnskap, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram
Nynorsk Kristendomskunnskap, Vg2 studieførebuande utdanningsprogram
Fagkode:

KRI1004 (gjeldende)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!