Læreplan i kontor- og administrasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (KAD3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Kontorservice

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere administrative og kontortekniske oppgaver i samsvar med instrukser, rutiner, prosedyrer og gjeldende regelverk
 • gjøre rede for virksomhetens organisering, strategi og mål
 • utføre kundebehandling ved å tilpasse serviceleveranser til kunder og brukere
 • bruke virksomhetens kundeoppfølgingssystemer i kundebehandlingen og servicearbeidet
 • bruke og vurdere informasjon fra manuelle og digitale informasjonskilder i serviceleveranser og kontoradministrativt arbeid
 • profilere virksomheten i møter med kunder og brukere
 • arbeide i samsvar med virksomhetens etiske normer og regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • beskrive virksomhetens rutiner for personalforvaltning og utføre enkle personaladministrative oppgaver
 • planlegge, utføre og kvalitetssikre arbeidsoppgaver innenfor virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt
 • beskrive virksomhetens kunnskapsorganisering
 • forberede og tilrettelegge dokumenter og informasjonsmateriell i samsvar med virksomhetens retningslinjer for layout og språkform
 • vurdere endringer i arbeidssituasjonen og komme med forslag til forbedringer
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i kontor- og administrasjonsfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • utføre arbeidsoppgaver i kontor- og administrasjonsfaget på en ergonomisk riktig måte

IKT-tjenester (informasjons- og kommunikasjonsteknologitjenester)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke IKT-tjenester ved kommunikasjon med kunder og brukere
 • beskrive og bruke virksomhetens rutiner for kunnskapsorganisering og kunnskapsflyt
 • veilede i bruk av virksomhetens IKT-tjenester
 • bruke virksomhetens kontorstøttesystemer og kontortekniske hjelpemidler ved utføring av kontoradministrative oppgaver
 • bruke virksomhetens IKT-tjenester i samsvar med gjeldende regelverk om personvern og arbeidsmiljø
 • bruke kontorstøttesystemer for innhenting, bearbeiding, katalogisering og lagring av informasjon

Økonomi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke virksomhetens økonomisystemer til innkjøp, budsjettarbeid, regnskap, lønnsutbetaling og personalrelaterte oppgaver
 • bruke virksomhetens økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon knyttet til kontoradministrative oppgaver

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!