Læreplan i kontor- og administrasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (KAD3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Kontorservice

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere administrative og kontortekniske oppgaver i samsvar med instrukser, rutiner, prosedyrer og gjeldende regelverk
 • gjøre rede for virksomhetens organisering, strategi og mål
 • utføre kundebehandling ved å tilpasse serviceleveranser til kunder og brukere
 • bruke virksomhetens kundeoppfølgingssystemer i kundebehandlingen og servicearbeidet
 • bruke og vurdere informasjon fra manuelle og digitale informasjonskilder i serviceleveranser og kontoradministrativt arbeid
 • profilere virksomheten i møter med kunder og brukere
 • arbeide i samsvar med virksomhetens etiske normer og regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • beskrive virksomhetens rutiner for personalforvaltning og utføre enkle personaladministrative oppgaver
 • planlegge, utføre og kvalitetssikre arbeidsoppgaver innenfor virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt
 • beskrive virksomhetens kunnskapsorganisering
 • forberede og tilrettelegge dokumenter og informasjonsmateriell i samsvar med virksomhetens retningslinjer for layout og språkform
 • vurdere endringer i arbeidssituasjonen og komme med forslag til forbedringer
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i kontor- og administrasjonsfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • utføre arbeidsoppgaver i kontor- og administrasjonsfaget på en ergonomisk riktig måte

IKT-tjenester (informasjons- og kommunikasjonsteknologitjenester)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke IKT-tjenester ved kommunikasjon med kunder og brukere
 • beskrive og bruke virksomhetens rutiner for kunnskapsorganisering og kunnskapsflyt
 • veilede i bruk av virksomhetens IKT-tjenester
 • bruke virksomhetens kontorstøttesystemer og kontortekniske hjelpemidler ved utføring av kontoradministrative oppgaver
 • bruke virksomhetens IKT-tjenester i samsvar med gjeldende regelverk om personvern og arbeidsmiljø
 • bruke kontorstøttesystemer for innhenting, bearbeiding, katalogisering og lagring av informasjon

Økonomi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke virksomhetens økonomisystemer til innkjøp, budsjettarbeid, regnskap, lønnsutbetaling og personalrelaterte oppgaver
 • bruke virksomhetens økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon knyttet til kontoradministrative oppgaver

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!