IT-driftsfaget

Programområdekode: IMITD3----

Varighet: 2 År:

Tilhører utdanningsprogram Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Læreplaner Vg3 / opplæring i bedrift

Årstimer
Programområdets navn på ulike språk
BokmålIT-driftsfaget
NynorskIT-driftsfaget
DavvisámegiellaIT-doallofága
EnglishIT Operations