Portørfaget

Programområdekode: HSPOR3----

Varighet: 2 År:

Tilhører utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag

Læreplaner Vg3 / opplæring i bedrift

Årstimer
Programområdets navn på ulike språk
BokmålPortørfaget
NynorskPortørfaget
DavvisámegiellaFievrredanbálváfága
EnglishOrderly