Aktivitørfaget

Programområdekode: HSAKT3----

Varighet: 2 År:

Tilhører utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag

Læreplaner Vg3 / opplæring i bedrift

Årstimer
Programområdets navn på ulike språk
BokmålAktivitørfaget
NynorskAktivitørfaget
DavvisámegiellaAktivitevrafága
EnglishOccupational Therapy