Aofan-Oromo I, 10. årstrinn (FSP0018)

Eksamen og vurdering For elever
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Muntlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja

Første eksamen: Vår 2009

Siste eksamen: Vår 2018

Først undervist: Høst 2008

Sist undervist: Vår 2018

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Omfang
Årstimer 222 timer
Påført vitnemål 222 timer

Merknader

Totalt omfang 8.-10. trinn: 222 timer. Aofan-Oromo erstattes av Oromo på grunnskolen fra høsten 2018, slik at sammenhengen med faget på videregående blir tydelig. Tilsvarende endring i navn på språket ble gjennomført på videregående nivå i 2009. Kodene for Aofan-Oromo benyttes ut skoleåret 2017/2018. Fra høsten 2018 benyttes kodene for Oromo, også for NUS- og forbedringseksamen.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Aofan-Oromo I, 10. årstrinn
Nynorsk Aofan-Oromo I, 10. årssteg
Nordsamisk Aofan-Oromo I
Engelsk Afaan Oromo I
Fagkode:

FSP0018 (gjeldende)

Erstattes av fag
FSP0231 - Oromo nivå I, 10. årstrinn

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!