Læreplan i frisørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (FRI3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I frisørfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i frisørfaget innebærer å uttrykke seg visuelt og verbalt om frisørarbeid og frisyredesign. Det innebærer å bruke fagterminologi i kommunikasjon om estetikk, design og arbeidsprosesser med kunder, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere.

Å kunne lese i frisørfaget innebærer å forstå og bruke faglitteratur. Det innebærer å tolke skriftlig og visuelt språk knyttet til frisørfaget og å bruke arbeidstegninger og beskrivelser med tegn og symboler.

Å kunne regne i frisørfaget innebærer å beregne pris, vekt, volum, mengde, vinkler, størrelser, proporsjoner, styrkeforhold og tidsbruk. Det innebærer også analyse og konstruksjon av former, strukturer og komposisjoner.

Å kunne bruke digitale verktøy i frisørfaget innebærer å presentere og dokumentere eget arbeid.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!