Læreplan i valgfaget forskning i praksis (FIP1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Forskning i praksis

Idéutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • finne problemstillinger, formulere forskbare spørsmål og forslag til hypoteser
  • planlegge undersøkelser basert på egne eller gruppas forskningsspørsmål og hypoteser
  • delta i samtaler om egen og andres utforskning
  • argumentere for egne hypoteser i lys av funn og andre relevante undersøkelser

Praktisk utforskning

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjennomføre planlagte undersøkelser og foreta relevante justeringer underveis
  • bruke relevante metoder og utstyr for innsamling og analyse av data
  • demonstrere og forklare metoder, virkemåten til utstyr og prosedyrer for datainnsamling i gjennomførte forskningsprosjekter
  • systematisere data slik at mønstre kommer tydelig fram og vurdere usikkerheter
  • formidle resultater fra egne prosjekter

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!