Finsk som andrespråk, 5. årstrinn (FIN0005)

Eksamen og vurdering
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden

Først undervist: Høst 2006

Merknader

Omfang: Totalt 564 årstimer fra 1. - 7. årstrinn

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Finsk som andrespråk, 5. årstrinn
Nynorsk Finsk som andrespråk, 5. årssteg
Engelsk Finnish as a second-language
Fagkode:

FIN0005 (gjeldende)

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i finsk som 2. språk (FIN1-02)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!