Læreplanen er utgått!

Programområde for fiske og fangst - Læreplan i felles programfag Vg2 (FFA2-01)

Drift av fartøy

Drift av fartøy

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje og gjere greie for gjennomføring og dokumentasjon av ei kystreise og bestemme posisjon
 • gjere greie for krav til dokumentasjon av spesielle hendingar og uhell under kystreise
 • velje og bruke sjøkart og navigasjonsinstrument som hjelpemiddel for å gjennomføre sikker seglas innanskjers og i kystfarvatn under varierande forhold
 • forklare prinsippa for astronomisk navigasjon
 • bruke farvassbeskrivingar, seglasrettleiingar og kartrettingar
 • utføre meteorologiske observasjonar og bruke resultata til å planleggje gjennomføringa av ein seglas med fartøy inntil 500 bruttotonn
 • beskrive og bruke sjømerke og utføre bruvakt på fartøy inntil 500 bruttotonn etter gjeldande sjøvegsreglar og i samsvar med godt sjømannskap
 • gjere greie for kva det vil seie å vere øvste ansvarlege om bord
 • førebyggje ulykker og gjere reie for korleis fartøyet kan opererast trygt, basert på gjeldande regelverk for fartøy inntil 500 bruttotonn
 • vurdere risiko og utføre oppgåver som leiar i krise- og nødssituasjonar
 • manøvrere fartøy inntil 500 bruttotonn, med rettleiing, og bruke mindre skipsmaskinar etter gjeldande regelverk
 • føre tilsyn med og berekne stabiliteten til fartøy inntil 500 bruttotonn før og etter lasting, og overvake lasting, lossing og sikring av lasta etter gjeldande regelverk
 • planlegge lasting og lossing i samsvar med gjeldande miljøregelverk
 • gjere greie for innhaldet i ein forretningsplan og gangen i arbeidet med å etablere eiga bedrift innan fiske og fangst

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!