Fjernstyrte undervannsoperasjoner

Programområdekode: ELFUO3----

Varighet: 2,5 År:

Tilhører utdanningsprogram Elektro og datateknologi

Læreplaner Vg3 / opplæring i bedrift

Årstimer
Programområdets navn på ulike språk
BokmålFjernstyrte undervannsoperasjoner
NynorskFjernstyrte undervassoperasjonar
DavvisámegiellaGáiddusstivrejuvvon čázevuoldoaimmat
EnglishRemote Operated Underwater Vehicle Operations