Læreplan i valgfaget demokrati i praksis (DIP1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Demokrati i praksis

Demokrati

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for menneskerettigheter og grunnleggende demokratiske verdier
  • gjøre rede for og drøfte begrepene likestilling og likeverd
  • bruke samfunnsinformasjon for å kunne skille mellom fakta og meninger, identifisere fordommer og forholde seg kritisk til kilder
  • argumentere for en sak og delta i meningsbrytninger i egnede kanaler
  • presentere og anvende metoder for konflikthåndtering

Medvirkning

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • kartlegge og gi eksempler på demokratiske prosesser og beslutninger på skolen eller i lokalmiljøet
  • bistå eller utføre oppdrag for skolens elevråd og planlegge og iverksette tiltak for å utvikle skolens læringsmiljø
  • identifisere brudd på menneskerettigheter og bruke ulike metoder og kanaler for å protestere mot dem

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!