Storurmakerfaget

Programområdekode: DHSTU3----

Varighet: 2 År:

Tilhører utdanningsprogram Design og håndverk

Læreplaner Vg3 / opplæring i bedrift

Årstimer
Programområdets navn på ulike språk
BokmålStorurmakerfaget
NynorskStorurmakarfaget
DavvisámegiellaStuorradiibmodahkkifága
EnglishLarge Clock Repairs